1 day Pure EDOF

EDOF linsdesign

 
Brien Holden Vision Institute och SEED har utvecklat och kommersialiserat
en algoritm som låser upp hela potentialen av optiska egenskaper (linsprestanda)
och visuella egenskaper (användarnas synskärpa).
Genom att tillämpa denna speciella algoritm i utformningen av linser har vi
utvecklat en unik EDOF lins som minimerar variationen i visuell prestanda
på växlande visuella avstånd och löser därmed den största begränsningen för
konventionella bifokala kontaktlinser.
EDOF-linserna skapar även en positiv upplevelse av bildkvaliteten i ett brett
spektrum av omständigheter.
 
Linserna SEED 1dayPure EDOF kännetecknas av en kombination av ett flertal högre ordningsavvikelser som är avstämda för att
optimera den retinala bildkvaliteten över ett brett spektrum av synavstånd, pupillstorlek och decentrering.

Tre linsdesigner för tre olika nivåer av skärpedjup
 
Illustrationer av effektfördelningen
 
Medan en lins med stort skärpedjup erbjuder den bredaste nivån av skärpedjup
är upplevd bildkvalitet bäst med de som har lågt skärpedjup.
För att möta patienternas omfattande behov erbjuder vi tre linsdesigner för
tre olika nivåer av skärpedjup.
 
Alla linsdesigner har egenskapen att de ger ett utökat skärpedjup och erbjuder den styrkefördelning som normalt krävs för att minimera uppfattad försämring av bildkvalitet.
 
 
 
 
Linsmärkning
 
 
Hjälper användarna att skilja mellan in och utsida. En markör kan hittas på
varje lins för att garantera enkel hantering och säker användning av SEED
1dayPure EDOF.
 
 
 

 

 

Tekniske data:

RX +2.00 / - 8.00* (0.25 step) (udvides til + 5.00 - 12.00)

Extended Depth of Focus (EDOF)
Type LOW
Type MEDIUM
Type HIGH

BOZR 8.40
TD 14.2

Ct 0.07 (- 3.00)
Opticzone 8.50 mm

Materiale Biocompatibelt linse materiale - Zwitter ionic
UV Blocker Benzotriazole
Handling tint Blue

DK 30.0
DK/T (-3.00) 42.9 (@-3.00DS)

Fremstillingsmetode Castmoulding

Lens Mark
Low EL
Medium EM
High EH

Leveres i 32 pack - provlinser i 8 pack