Vision Care

Carpe Diem lyder et gammelt ordsprog.

Grib dagen, hvilket kan omskrives til at gribe og udnytte de muligheder, som livet byder på.


Det gjorde vi i 1997, da Peter H. Vestergaard greb chancen for at blive selvstændig og stiftede Vision Care, Contact Lens Partner med kun én ansat.

Det var dog ikke en chance grebet ud af den blå luft. Med en uddannelse som kontaktlinseoptiker og mere end 10 års erfaring i både kontaktlinsetilpasning og salg og administration af linser besad Vision Care alle muligheder for professionelt at betjene den optiske detailhandel.

Vi vidste, hvad det drejede sig om, for vi havde prøvet det selv.

Den faglige indsigt og profil tilstræber vi at fastholde. For vi synes optikere fortjener faglige og saglige svar.

Uafhængighed har været et andet pejlemærke, fordi det skaber
fleksibilitet, og vor viden om "og tilgang til" leverandører og produkter, har gjort det muligt altid at tilbyde optikerne lige netop den løsning, som passer bedst.

Vision Care`s kontaktlinseprogram er pågrund af sin sammensætning, blandt optikere i skandinavien kendt som værende det bredeste og mest avancerede der tilbydes.

Vores indfaldsvinkel er nemlig at kunne tilbyde alle kunder en mulighed for at prøve kontaktlinser ligegyldigt hvor kompliceret udfordringen er.